Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

Ponuka osív

Ponuka osív

Hlavným profilom našej spoločnosti je množenie a predaj osív. Pre túto činnosť sme získali licenciu v roku 2005, Sublicenčne predávame osiva repky kapustovej ozimnej, pšenice ozimnej tvrdej, pšenice ozimnej mäkkej, pšenice jarnej tvrdej a sóje fazuľovej. Kvalitu garantuje najnovšia technológia ochrany a výživy rastlín, čistenie a morenia osív na moderných linkách a ich priama doprava k naším zákazníkom.

Katalóg ponuky osív za rok 2018 je rozšírený o nové druhy osív pšenice ozimnej a v kategórií sóje fazuľovej tiež ponúkame nové sortimenty.

Prejsť na kategóriu

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba po menšej prestávke bola obnovená v roku 2011 kúpou 80 ks jalovičiek, ktoré sa stali základom chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Plemenná skladba základného stáda je tvorená prevažne plemenom charolais ale nájde sa aj slovenské strakaté a blonde ď aquitaine a ich krížence. Cieľom je vytvoriť čistokrvné stádo charolais a blonde ď aquitaine. V chove sa kombinuje prirodzená plemenitba s umelým pripúšťaním...

Prejsť na kategóriu

Poradenstvo

Poradenstvo

Poradenstvo pri pestovaní je samozrejmou súčasťou dodávky osív. Sme pripravení s Vami konzultovať podľa potreby telefonicky emailom alebo osobne priamo na poraste.

Prioritnou udalosťou poradenstva resp. konzultácie sú tradične usporiadané Dni poľa ktoré usporiadame ročne dva krát a to v júni „ Deň poľa repky ozimnej „a v septembri „ Deň poľa sóje fazuľovej „ .


Technické vybavenie

Technické vybavenie

Naša spoločnosť od samotného počiatku využíva pôdoochranné technológie, t.j. hĺbkové kyprenie pôdy do 45 cm. Vykonáva sa každoročne na 50% ornej pôdy, vždy po repku ozimnú a sóju. Následne za týmito plodinami sejeme obilniny, kde používame technológiu priamej sejby do strniska predplodiny. Tomuto prístupu k pôde máme prispôsobené aj strojové vybavenie.

Ako hĺbkový kyprič pôdy používame MACHIO DIABLO so záberom 5 m, agregovaný s kĺbovým traktorom s nominálnym výkonom 508 PS...

Prejsť na kategóriu