Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP repky - 22. 6. 2017 - galéria

SAN 0989
SAN 0991
SAN 0988
SAN 1000
SAN 0983
SAN 0980
SAN 1078
SAN 1058
SAN 1087
SAN 1077
SAN 1093
SAN 1036
SAN 0976
SAN 1090
SAN 1049
SAN 1013
SAN 1011
SAN 1026
SAN 1023
SAN 1028
SAN 1030
SAN 1031
SAN 1227
SAN 1221
SAN 1210
SAN 1207
SAN 1229
SAN 1326
SAN 1203
SAN 1255
SAN 1240
SAN 1232
SAN 1121
SAN 1191
SAN 1105
SAN 1100
SAN 1124
SAN 1142
SAN 1186
SAN 1148
SAN 1175
SAN 1143
SAN 1385
SAN 1384
SAN 1390
SAN 1380
SAN 1408
SAN 1405
SAN 1403
SAN 1387
SAN 1345
SAN 1342
SAN 1341
SAN 1351
SAN 1378
SAN 1374
SAN 1368
SAN 1329
SAN 1468
SAN 1455
SAN 1471
SAN 1467
SAN 1484
SAN 1452
SAN 1485
SAN 1476
SAN 1473
SAN 1453
SAN 1419
SAN 1413
SAN 1411
SAN 1423
SAN 1421
SAN 1427
SAN 1443
SAN 1433
SAN 1430
SAN 1555
SAN 1547
SAN 1539
SAN 1558
SAN 1544
SAN 1582
SAN 1534
SAN 1577
SAN 1576
SAN 1565
SAN 1487
SAN 1489
SAN 1486
SAN 1529
SAN 1492
SAN 1490
SAN 1494
SAN 1517
SAN 1519
SAN 1506
SAN 1630
SAN 1636
SAN 1632
SAN 1640
SAN 1635
SAN 1675
SAN 1673
SAN 1672
SAN 1670
SAN 1665
SAN 1611
SAN 1603
SAN 1601
SAN 1595
SAN 1629
SAN 1605
SAN 1587
SAN 1618
SAN 1610
SAN 1617
SAN 1616
SAN 1759
SAN 1746
SAN 1769
SAN 1750
SAN 1778
SAN 1742
SAN 1789
SAN 1775
SAN 1771
SAN 1773
SAN 1706
SAN 1704
SAN 1739
SAN 1680
SAN 1695
SAN 1720
SAN 1709
SAN 1718
SAN 1714
SAN 1894
SAN 1882
SAN 1898
SAN 1936
SAN 1876
SAN 1941
SAN 1924
SAN 1919
SAN 1863
SAN 1820
SAN 1872
SAN 1830
SAN 1819
SAN 1842
SAN 1859
SAN 1843
SAN 1986
SAN 1985
SAN 1974
SAN 2009
SAN 2069
SAN 2005
SAN 1997
SAN 1964
SAN 1948
SAN 1971
SAN 1955
SAN 1951
SAN 1969
SAN 1970
SAN 1957
SAN 2134
SAN 2122
SAN 2135
SAN 2125
SAN 2148
SAN 2117
SAN 2144
SAN 2136
SAN 2142
SAN 2115
SAN 2083
SAN 2079
SAN 2087
SAN 2085
SAN 2096
SAN 2104
SAN 2112
SAN 2099
SAN 2235
SAN 2232
SAN 2225
SAN 2221
SAN 2263
SAN 2216
SAN 2255
SAN 2250
SAN 2244
SAN 2242
SAN 2195
SAN 2183
SAN 2180
SAN 2171
SAN 2161
SAN 2187
SAN 2198
SAN 2209
SAN 2205
SAN 2199
SAN 2212