Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP repky a obilnín - 15. 6. 2018 - galéria

SAN 8488
SAN 8495
SAN 8505
SAN 8458
SAN 8485
SAN 8185
SAN 8193
SAN 8450
SAN 8615
SAN 8711
SAN 8724
SAN 8588
SAN 8647
SAN 8583
SAN 8523
SAN 8509
SAN 8449
SAN 8569
SAN 8962
SAN 8927
SAN 8981
SAN 8907
SAN 9027
SAN 8842
SAN 8827
SAN 8738
SAN 8732
SAN 8778
SAN 9122
SAN 9131
SAN 9111
SAN 9155
SAN 9062
SAN 9031
SAN 9082
SAN 9072
SAN 9476
SAN 9480
SAN 9713
SAN 9398
SAN 9378
SAN 9238
SAN 9313
SAN 9300
SAN 9319
SAN 9364
SAN 9858
SAN 9865
SAN 9880
SAN 9855
SAN 9871
SAN 9768
SAN 9852
SAN 9819
SAN 9787
SAN 9831
SAN 9928
SAN 9908
SAN 9896
SAN 9884