Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP sóje - 13. 9. 2016 - galéria

matex dp soja 2016 SAN 4691
matex dp soja 2016 SAN 4701
matex dp soja 2016 SAN 4718
matex dp soja 2016 SAN 4748
matex dp soja 2016 SAN 4799
matex dp soja 2016 SAN 4804
matex dp soja 2016 SAN 4809
matex dp soja 2016 SAN 4815
matex dp soja 2016 SAN 4821
matex dp soja 2016 SAN 4827
matex dp soja 2016 SAN 5096
matex dp soja 2016 SAN 5103
matex dp soja 2016 SAN 5112
matex dp soja 2016 SAN 5120
matex dp soja 2016 SAN 5154
matex dp soja 2016 SAN 5165
matex dp soja 2016 SAN 5178
matex dp soja 2016 SAN 5195
matex dp soja 2016 SAN 5217
matex dp soja 2016 SAN 5224
matex dp soja 2016 SAN 5231
matex dp soja 2016 SAN 5232
matex dp soja 2016 SAN 5235
matex dp soja 2016 SAN 5259
matex dp soja 2016 SAN 5260
matex dp soja 2016 SAN 5267
matex dp soja 2016 SAN 5296
matex dp soja 2016 SAN 5298
matex dp soja 2016 SAN 5317
matex dp soja 2016 SAN 5451
matex dp soja 2016 SAN 5464
matex dp soja 2016 SAN 5476
matex dp soja 2016 SAN 5488
matex dp soja 2016 SAN 5491
matex dp soja 2016 SAN 5493
matex dp soja 2016 SAN 5497
matex dp soja 2016 SAN 5517
matex dp soja 2016 SAN 5556
matex dp soja 2016 SAN 5567
matex dp soja 2016 SAN 5579
matex dp soja 2016 SAN 5595
matex dp soja 2016 SAN 5605
matex dp soja 2016 SAN 5612
matex dp soja 2016 SAN 5629
matex dp soja 2016 SAN 5650
matex dp soja 2016 SAN 5667
matex dp soja 2016 SAN 5668
matex dp soja 2016 SAN 6032
matex dp soja 2016 SAN 6046
matex dp soja 2016 SAN 6063
matex dp soja 2016 SAN 6077
matex dp soja 2016 SAN 6190
matex dp soja 2016 SAN 6199
matex dp soja 2016 SAN 6222
matex dp soja 2016 SAN 6238
matex dp soja 2016 SAN 6264
matex dp soja 2016 SAN 6276
matex dp soja 2016 SAN 6285
matex dp soja 2016 SAN 6287
matex dp soja 2016 SAN 6296