Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP sóje - 14. 9. 2017 - galéria

SAN 6808
SAN 6805
SAN 6816
SAN 6826
SAN 6719
SAN 6833
SAN 6801
SAN 6823
SAN 6739
SAN 6799
SAN 6753
SAN 6743
SAN 6793
SAN 6795
SAN 6922
SAN 6916
SAN 6909
SAN 6908
SAN 6928
SAN 6960
SAN 6905
SAN 6948
SAN 6935
SAN 6933
SAN 6891
SAN 6863
SAN 6853
SAN 6845
SAN 6897
SAN 6865
SAN 6842
SAN 6870
SAN 6878
SAN 6896
SAN 6873
SAN 7040
SAN 7038
SAN 7037
SAN 7041
SAN 7035
SAN 7046
SAN 7033
SAN 7054
SAN 7048
SAN 7044
SAN 7043
SAN 7045
SAN 6977
SAN 7003
SAN 6996
SAN 6986
SAN 7031
SAN 7005
SAN 6989
SAN 7018
SAN 7027
SAN 7026
SAN 7025
SAN 7024
SAN 7083
SAN 7092
SAN 7081
SAN 7094
SAN 7070
SAN 7114
SAN 7068
SAN 7117
SAN 7102
SAN 7096
SAN 7119
SAN 7059
SAN 7058
SAN 7055
SAN 7067
SAN 7060
SAN 7057
SAN 7061
SAN 7065
SAN 7064
SAN 7062
SAN 7278
SAN 7275
SAN 7283
SAN 7292
SAN 7189
SAN 7294
SAN 7291
SAN 7290
SAN 7276
SAN 7129
SAN 7122
SAN 7185
SAN 7141
SAN 7125
SAN 7173
SAN 7149
SAN 7155
SAN 7319
SAN 7325
SAN 7327
SAN 7312
SAN 7326
SAN 7305
SAN 7308
SAN 7295
SAN 7299
SAN 7301
SAN 7358
SAN 7365
SAN 7367
SAN 7366
SAN 7353
SAN 7345
SAN 7331
SAN 7344
SAN 7350
SAN 7349
SAN 7398
SAN 7400
SAN 7408
SAN 7393
SAN 7405
SAN 7388
SAN 7374
SAN 7381
SAN 7378
SAN 7384
SAN 7386
SAN 7443
SAN 7446
SAN 7448
SAN 7442
SAN 7456
SAN 7449
SAN 7413
SAN 7440
SAN 7419
SAN 7412
SAN 7422
SAN 7437
SAN 7477
SAN 7479
SAN 7490
SAN 7472
SAN 7500
SAN 7494
SAN 7469
SAN 7459
SAN 7457
SAN 7462
SAN 7468
SAN 7523
SAN 7526
SAN 7533
SAN 7527
SAN 7518
SAN 7514
SAN 7506
SAN 7508
SAN 7511
SAN 7565
SAN 7569
SAN 7587
SAN 7579
SAN 7571
SAN 7555
SAN 7539
SAN 7550
SAN 7542
SAN 7534
SAN 7543
SAN 7548
SAN 7614
SAN 7613
SAN 7616
SAN 7631
SAN 7609
SAN 7628
SAN 7602
SAN 7606
SAN 7589
SAN 7594
SAN 7593
SAN 7597
SAN 7601
SAN 7658
SAN 7655
SAN 7668
SAN 7671
SAN 7661
SAN 7657
SAN 7634
SAN 7652
SAN 7641
SAN 7636
SAN 7644
SAN 7648
SAN 7709
SAN 7706
SAN 7712
SAN 7723
SAN 7718
SAN 7714
SAN 7713
SAN 7698
SAN 7687
SAN 7682
SAN 7697
SAN 7688
SAN 7677
SAN 7689
SAN 7695
SAN 7692
SAN 7752
SAN 7754
SAN 7749
SAN 7740
SAN 7724
SAN 7745
SAN 7747