Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP sóje 2018 - galéria

2018 dp soja 0003
2018 dp soja 0001
2018 dp soja 0011
2018 dp soja 0012
2018 dp soja 0014
2018 dp soja 0009
2018 dp soja 0013
2018 dp soja 0010
2018 dp soja 0008
2018 dp soja 0002
2018 dp soja 0005
2018 dp soja 0004
2018 dp soja 0006
2018 dp soja 0007
2018 dp soja 0022
2018 dp soja 0021
2018 dp soja 0024
2018 dp soja 0025
2018 dp soja 0020
2018 dp soja 0023
2018 dp soja 0019
2018 dp soja 0015
2018 dp soja 0016
2018 dp soja 0017
2018 dp soja 0018
2018 dp soja 0035
2018 dp soja 0034
2018 dp soja 0036
2018 dp soja 0039
2018 dp soja 0038
2018 dp soja 0037
2018 dp soja 0033
2018 dp soja 0027
2018 dp soja 0032
2018 dp soja 0028
2018 dp soja 0026
2018 dp soja 0029
2018 dp soja 0031
2018 dp soja 0030
2018 dp soja 0044
2018 dp soja 0045
2018 dp soja 0043
2018 dp soja 0041
2018 dp soja 0040
2018 dp soja 0042