Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP sóje fazuľovej 10.09.2019

IMGP2755
IMGP2760
IMGP2764
IMGP2766
IMGP2767
IMGP2769
IMGP2772
IMGP2774
IMGP2778
IMGP2780
IMGP2784
IMGP2793
IMGP2805
IMGP2808
IMGP2812
IMGP2811
IMGP2819
IMGP2821
IMGP2826
IMGP2822
IMGP2834
IMGP2829
IMGP2838
IMGP2839
IMGP2842
IMGP2840
IMGP2843
IMGP2864
IMGP2865
IMGP2875
IMGP2878
IMGP2883
IMGP2880
IMGP2890
IMGP2891
IMGP2892
IMGP2893
IMGP2899
IMGP2894
IMGP2895
IMGP2901
IMGP2900
IMGP2903
IMGP2904
IMGP2918
IMGP2905
IMGP2920
IMGP2924
IMGP2922
IMGP2931
IMGP2927
IMGP2933
IMGP2932
IMGP2938
IMGP2935
IMGP2941
IMGP2939
IMGP2946
IMGP2947
IMGP2951