Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

DP repky a obilovín - 23. 6. 2015 - galéria

SAN 8869
SAN 8881
SAN 8837
SAN 8865
SAN 8871
SAN 8860
SAN 8843
SAN 8844
SAN 8855
SAN 8925
SAN 8920
SAN 8926
SAN 8952
SAN 8917
SAN 8937
SAN 8930
SAN 8949
SAN 8891
SAN 8914
SAN 8889
SAN 8896
SAN 8885
SAN 8901
SAN 8906
SAN 8903
SAN 9023
SAN 8999
SAN 9027
SAN 9037
SAN 9050
SAN 9035
SAN 8998
SAN 8969
SAN 8996
SAN 8985
SAN 8975
SAN 8989
SAN 8991
SAN 8993
SAN 9102
SAN 9093
SAN 9092
SAN 9103
SAN 9090
SAN 9132
SAN 9126
SAN 9121
SAN 9106
SAN 9056
SAN 9070
SAN 9065
SAN 9086
SAN 9073
SAN 9062
SAN 9077
SAN 9084
SAN 9080
SAN 9179
SAN 9176
SAN 9182
SAN 9195
SAN 9172
SAN 9209
SAN 9206
SAN 9183
SAN 9163
SAN 9140
SAN 9167
SAN 9134
SAN 9141
SAN 9136
SAN 9145
SAN 9150
SAN 9147
SAN 9238
SAN 9234
SAN 9245
SAN 9261
SAN 9265
SAN 9248
SAN 9236
SAN 9212
SAN 9231
SAN 9214
SAN 9211
SAN 9225
SAN 9222
SAN 9220
SAN 9404
SAN 9403
SAN 9405
SAN 9422
SAN 9402
SAN 9417
SAN 9407
SAN 9430
SAN 9393
SAN 9401
SAN 9394
SAN 9390
SAN 9396
SAN 9399
SAN 9397
SAN 9480
SAN 9474
SAN 9481
SAN 9486
SAN 9491
SAN 9485
SAN 9473
SAN 9432
SAN 9470
SAN 9442
SAN 9434
SAN 9455
SAN 9463
SAN 9635
SAN 9608
SAN 9627
SAN 9639
SAN 9656
SAN 9655
SAN 9648
SAN 9642
SAN 9601
SAN 9573
SAN 9499
SAN 9606
SAN 9575
SAN 9496
SAN 9582
SAN 9597
SAN 9604
SAN 9737
SAN 9748
SAN 9738
SAN 9757
SAN 9728
SAN 9762
SAN 9759
SAN 9752
SAN 9747
SAN 9684
SAN 9668
SAN 9727
SAN 9707
SAN 9667
SAN 9719
SAN 9718
SAN 9709
SAN 9810
SAN 9805
SAN 9807
SAN 9814
SAN 9796
SAN 9815
SAN 9813
SAN 9776
SAN 9765
SAN 9764
SAN 9773
SAN 9781
SAN 9793
SAN 9782
SAN 9794