top 

Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie najvýznamnejšej súťaže manažmentov v slovenskom agropotravinárskom komplexe organizované Klubom poľnohospodárskych novinárov pri Slovenskom syndikáte novinárov pod záštitou MPaRV SR, Top-Agro Slovensko 2017. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje od roku 1995, tohtoročná súťaž ako každoročne upriamila pozornosť na nadštandardné výkony. Top -Agro predstavuje každý rok skupinu najlepších poľnohospodárskych podnikov "Tí najlepší si vedia poradiť aj v ťažkých situáciách." hovorí Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnpohospodárskych novinárov. Ekonomické výsledky poľnohospodárskych subjektov sa vyhodnocujú na základe Informačných listov, kde poľnohospodár potvrdí súhlas so spracovaním výsledkov alebo prihláškou. Pri hodnotení poľnohospodárských podnikov sa použijú ukazovatele, ktoré vyjadrujú určitú komplexnosť.

Ukazovatele:                                                                                                               Výsledky spoločnosti MATEX, s.r.o.

Rentabilita celkového kapitálu                                                                                             7,03 %                           87 bodov

Nákladovosť výnosov z hosp. činnosti (bez dotácií)                                                          102,05 Eur.                      89 bodov

Produktivita práce z pridanej hodnoty v Eur na pracovníka                                               26 071 Eur.                      76 bodov

Celkom                                                                                                                                                                      252 bodov

Tieto výsledky v celkovom poradí podnikov zoradili našu spoločnosť na 7. miesto a v kategórií obchodných spoločnosti v znevýhodnených oblastiach sme získali (druhý krát v histórií spoločnosti) 1. cenu. Ocenenie prevzal jeden z konateľov spoločnosti Ing. Ladislav Kováč v Hoteli Senec v Senci.