ANNIE

Annie je vhodná predovšetkým do repných a kukuričných výrobných oblastí. Tu dosahuje stredné výnosy zrna so stálou a veľmi vysokou potravinárskou akostou. Odroda má dobrú odnožovaciu schopnosť. Výsev je potrebné spraviť podľa agrotechnického termínu oblasti pestovania. Výsevok 3–4 MKS je vhodné prizpôsobiť daným klimatickým a pôdnym podmienkam oblasti. Hnojenie P, K a Ca robíme podľa ASP. Celková dávka dusíku 130–200 kg/ha – množstvo dusíka je nutné prizpôsobiť podmienkam v danej oblasti a intenzite pestovania, ďalej stavu porastu a zvolenej predplodine. Aj preto je vhodné na jar aplikovať strednú dávku morforegulátoru na bázi CCC, a to vo fázi BBCH 27–30, teda na konci odnožovania.

  • najakostnejšia odroda ozimnej pšenice v Čechách
  • vysoká mrazuvzdornosť
  • stredne skorá, s dobrou odnožovacou schopnosťou
  • stredne vysoká až vysoká, odolná proti poliehaniu
  • stredná odolnosť k významným chorobám klasu aj listu
  • veľmi vysoký obsah dusíkatých látok
  • ihlanovitý tvar s dlhými osinami

 

SAN
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN