BUTTERFLY

  • Elitná pekárenská kvalita "E"
  • Výborná mrazuvzdornosť
  • Dobrý zdravotný stav
  • Stredná až vysoká odnožovacia schopnosť

Je stredne skorá bezosinatá odroda so stredne vysokým steblom. Je vhodná pre všetky oblasti, pričom sa jej dobre darí v repárskej oblasti. Odrodu môžeme siať aj po kukurici. BUTTERFLY je odroda klasového typu, so strednou odnožovacou schopnosťou. Morforeguláciu odporúčame vykonávať prípravkom na báze CCC vo fáze BBCH 28-30. Pri hnojení dusíkom kladieme dôraz na kvalitné prihojovanie v období metania. Odroda je dobre odolná voči listovým a kalsovým chorobám. Má vysokú hladinu obsahu N-látok v zrne a stabilnú akosť. Optimálny termín sejby je od 16.09. do 20.10., ale vhodná je aj pre neskrošie termíny. 

selgen