CH COMBIN

CH COMBIN je ostinatá odroda so skorým klasením i dozrievaním. Má rýchly jarný vývin, silne odnožuje a vytvára porast s vysokým počtom klasov na jednotku plochy. Je nízkeho vzrastu s vysokou odolnosťou voči poliehaniu. CH COMBIN má dobrý zdravotný stav, obzvlášť vyniká rezistenciou voči hrdziam. Má dobrú zimuvzdornosť a vysokú toleranciu stresových podmienok. Odroda má vysoký počet klasov na jednotku plochy a vysokú HTZ. Pekárska kvalita odrody CH COMBIN je vynikajúca vo všetkých ukazovateľoch, stabilita kvality je tiež na výbornej úrovni. Odroda CH COMBIN má rýchly vývin, preto ju odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Veľmi neskoré termíny neodporúčame. Vďaka nižšej produkcii slamy je vhodnou predplodinou pre repku. CH COMBIN je ostinatá odroda, preto je vhodná i na pestovanie v oblastiach silne poškodzovaných divou zverou.

  • skorá ostinatá odroda nízkeho vzrastu
  • vysoká odolnosť voči poliehaniu
  • dobrá zimuvzdornosť
  • výborná tolerancia suchších podmienok
  • vynikajúca pekárska kvalita vo všetkých parametroch

 
SAN
ch combin
SAN
SAN
SAN
SAN
SAN