GENIUS

GENIUS je stredne skorá odroda. Má dobrú imuvzdornosť a mrazuvzdornosť a tvorí stredne vysoký porast s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. GENIUS má veľmi dobrý zdravotný stav, s dobrou rezistenciou voči všetkým dôležitým chorobám pšenice. Slabšiu odolnosť má len voči helmintosporióze a septorióze. Vďaka tomu je možné ju v osevnom postupe zaradiť i v slede pšenica - pšenica. GENIUS poskytuje úrody najvyššej pekárskej kvality. Vyniká stabilitou kvality aj v nepriaznivých podmienkach. Genius odporúčame pre sejbu v optimálnom i neskoršom termíne sejby. Je možné ho pestovať i v slede pšenica-pšenica, pestovanie po jačmeni neodporúčame. GENIUS je vhodný do všetkých pôdno-klimatických podmienok, veľmi dobre toleruje aj stres a poskytuje stabilné úrody najvyššej kvality. GENIUS vyniká pri vyššej intenzite pestovania, zároveň ale veľmi dobre zvláda i extenzívnejšie podmienky. Pre zachovanie vysokého obsahu bielkovín odporúčame kvalitatívne prihnojenie najmä pri vysokej intenzite pestovania.

  • bezosinatá odroda najvyššej pekárskej kvality E+
  • mimoriadna tolerancia sucha a stabilita úrody
  • plasticita na rôzne podmienky pestovania

 rapoo

 

obilniny psenica ozimna augustus 08 07 11 IMG
augustus psenica ozimna
genius
obilniny augustus IMG
obilniny augustus IMG
obilniny augustus psenica ozimna 09 06 05 IMG
obilniny augustus IMG