WINTERGOLD

  • Osinatý klas
  • Vylepšená odolnosť proti fuzáriam
  • Vynikajúca zimuvzdornosť a suchovzdornosť
  •   Stabilné a vysoké výnosy

Je stredne vysoká  a veľmi úrodná odroda s osinatým klasom. Pri dobre vyvinutých porastoch je použitie morforegulátora potrebné. Má vynikajúcu zimuvdornosť a suchovzdornosť a veľmi dobrú kvalitu. Klasenie je skoré, dozrievanie je stredne skoré. Poliehanie je stredné, odnožovanie je dobre.

Sklovitosť, číslo poklesu a obsah bielkovín je dobrá. Počet zŕn v klase a HTZ je vysoká. Zdravotný stav je stredne dobrý až dobrý: odolnosť proti septorií nodorum hrdze pšenične je stredne dobrá, a dobrá je proti fuzariam a hrdze. Ideálny termín sejby je 1.10.-10.10..Pri skoršej sejbe hrozí napadnutie voškami a následnou infekciou BYDV (žltá vírusová zakrpatenosť). Hustota sejby je 380- 400 zŕn/m2 .

 RWA

 
wintergold
wintergold
matex obylniny wintergold san 8265