WINTERGOLD

  • Osinatý klas
  • Vylepšená odolnosť proti fuzáriam
  • Vynikajúca zimuvzdornosť a suchovzdornosť
  •   Stabilné a vysoké výnosy

Je stredne vysoká  a veľmi úrodná odroda s osinatým klasom. Pri dobre vyvinutých porastoch je použitie morforegulátora potrebné. Má vynikajúcu zimuvdornosť a suchovzdornosť  a veľmi dobrú kvalitu. Klasenie je skoré, dozrievanie je stredne skoré. Poliehanie je stredné, odnožovanie je dobre.

Sklovitosť, číslo poklesu a obsah bielkovín je dobrá. Počet zŕn v klase a HTZ je vysoká. Zdravotný stav je stredne dobrý až dobrý : odolnosť proti septorií nodorum  hrdze pšenične je stredne dobrá, a dobrá je proti fuzariam a   hrdze . Ideálny termín sejby je 1.10-10.10,.Pri skoršej sejbe hrozí napadnutie voškami a následnou infekciou BYDV( žltá vírusová zakrpatenosť).Hustota sejby je 380- 400 zŕn/m2 .

 logo gk