ABACA

  • Odroda je registrovaná ako 000 skorá odroda.
  • Vegetačná doba dozrievania od 105 do 120 dní.
  • Vyznačuje sa rýchlym počiatočným vývojom.
  • Dorastá do výšky cca 70 - 80 cm, vďaka pevnej stonke dobre odoláva proti poliehaniu.
  • V kategórii 000 máva nadpriemerné úrody.
  • Má nižší sklon k vypadávaniu semien.
  • Ide o odrodu s pomerne vysokým obsahom bielkovín a tuku.
  • Nadpriemerná odolnosť proti sklerotínii.

probstdorfer logo