ES DIRECTOR

  • najnovšia registrácia šľachtiteľa (marec 2019),
  • vyznačuje sa veľmi vysokým úrodotvorným potenciálom,
  • má pevné, stredne vysoké steblo cca 90 cm,
  • je nepoliehavá,
  • vyznačuje sa veľmi dobrým zdravotným stavom,
  • zrná sú strednej veľkosti, farba pupku žltá, obsah bielkovín je vysoký, obsah oleja nízky,
  • odroda je registrovaná ako 00, pôvodom z Francúzska.
  • euralis logo home