ES TRIBOR

 • Jedna z najnovších registrácií francúzskeho šľachtiteľa Euralis
 • Skorosťou patrí do kategórie "0" odrôd
 • Kvitnutie na 55. deň, relatívna zrelosť na 135. deň od sejby
 • Obsah oleja 20,5 % a proteínov 39-42 %
 • Odporúčaný výsev 600 000 tisíc semien/ha
 • Odporúčame siať na širšiu medziradkovú vzdialenosť 27,5 - 45 cm
 • Výška rastlín cca 80 cm
 • Výška nasadenia prvého struku nad 11 cm
 • Intenzívny počiatočný rast rastliny
 • Vsoký úrodotvorný potenciál
 • Výborná odolnosť proti poliehaniu a dobrá odolonosť voči pukaniu šešuľ
 • Veľmi dobre vetviaca odrda
 • euralis logo home