Technické vybavenie

Zootechnika

DSC02057
DSC02746
DSC02748

Agrotechnika

028
sv SAN 8500
sv SAN 8519
sv SAN 8505
sv SAN 8388
DSC02759
priloha 033
DSC02735
sv SAN 8487
DSC02766
DSC02658

Naša spoločnosť od samotného počiatku využíva pôdoochranné technológie, t.j. hĺbkové kyprenie pôdy do 45 cm. Vykonáva sa každoročne na 50% ornej pôdy, vždy po repku ozimnú a sóju. Následne za týmito plodinami sejeme obilniny, kde používame technológiu priamej sejby do strniska predplodiny. Tomuto prístupu k pôde máme prispôsobené aj strojové vybavenie.
Ako hĺbkový kyprič pôdy používame MACHIO DIABLO so záberom 5 m, agregovaný s kĺbovým traktorom s nominálnym výkonom 508 PS. 
Na priamu sejbu obilnín do strniska predplodiny používame sejačku GREANT PLAIN SPARTAN 6m s prihnojovaním pod pätu.

Technika výroby osív

sv SAN 8417
sv SAN 8404
sv SAN 8428
sv SAN 8452
sv SAN 8366
sv SAN 8469
sv SAN 8471
sv SAN 8435
sv SAN 8392

Pri čistení a spracovaní osív repky ozimnej, obilnín a sóje používame modernú čistiacu linku CIMBRIA od spoločnosti HAID,
Morička ....nám hlavne pri morení osiva sóje umožňuje postupne nanášať na osivo jednotlivé účinné látky až po inokuláciu hrčkotvornými baktériami.
Poľnohospodár dostáva od nás kompletne namorené osivo, stačí ho dať do sejačky a vysiať.