Oznam

OZNAM

Spoločnosť Matex, s.r.o si uvedomuje zodpovednosť voči svojim klientom a zamestnancom, preto v prípade, že sa u vás prejavia príznaky ochorenia, alebo ste pricestovali zo zahraničia, alebo ste sa dostali do kontaktu s nakazenou osobou, postupujte podľa inštrukcií vydaných ÚVZ SR, t. j. telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostaňte doma a riaďte sa pokynmi zodpovedných osôb.  Obmedzme naše kontakty na minimum. 

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa odporúča minimalizovať kontakt s verejnosťou, preto

odporúčame telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu.

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. Od pondelka 16.03.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné školy, stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia (viac info na www.uvzsr.sk).

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 

 

 

Technické vybavenie

Zootechnika

DSC02748
DSC02057
DSC02746

Agrotechnika

DSC02759
DSC02766
DSC02735
DSC02658
sv SAN 8500
priloha 033
sv SAN 8519
sv SAN 8388
028
sv SAN 8505
sv SAN 8487

Naša spoločnosť od samotného počiatku využíva pôdoochranné technológie, t.j. hĺbkové kyprenie pôdy do 45 cm. Vykonáva sa každoročne na 50% ornej pôdy, vždy po repku ozimnú a sóju. Následne za týmito plodinami sejeme obilniny, kde používame technológiu priamej sejby do strniska predplodiny. Tomuto prístupu k pôde máme prispôsobené aj strojové vybavenie.
Ako hĺbkový kyprič pôdy používame MACHIO DIABLO so záberom 5 m, agregovaný s kĺbovým traktorom s nominálnym výkonom 508 PS. 
Na priamu sejbu obilnín do strniska predplodiny používame sejačku GREANT PLAIN SPARTAN 6m s prihnojovaním pod pätu.

Technika výroby osív

sv SAN 8469
sv SAN 8417
sv SAN 8428
sv SAN 8392
sv SAN 8435
sv SAN 8452
sv SAN 8404
sv SAN 8471
sv SAN 8366

Pri čistení a spracovaní osív repky ozimnej, obilnín a sóje používame modernú čistiacu linku CIMBRIA od spoločnosti HAID,
Morička ....nám hlavne pri morení osiva sóje umožňuje postupne nanášať na osivo jednotlivé účinné látky až po inokuláciu hrčkotvornými baktériami.
Poľnohospodár dostáva od nás kompletne namorené osivo, stačí ho dať do sejačky a vysiať.