Sóje

Annabella

  • Odroda je registrovaná  v roku 2021 ako 00 skorá odroda.
  • Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom
  • Je vyššieho porastu
  • Obsah oleja ako  je stredne vysoký
  • Nižšia až stredne vysoká náchylnosť k poliehaniu
  •  HTZ je stredne vysoký
  • Ide o odrodu so stredne vysokým obsahom bielkovín

Annabella je skorá, nenáchylná na poliehanie a mimoriadne úrodná nová odroda sóje – 00. V odrodových skúškach v tomto segmente doslova dominovala . Jej rýchly počiatočný rast a  zreteľne vyšší porast pozitívne vplýva na ochranný efekt pokryvnosti pôdy a na reguláciu zaburinenosti. Vzhľadom na jej zvýšenú citlivosť na účinnú látku metabuzín sa musí, rovnako ako u odrôd ATACAMA, ES DIRECTOR upustiť od aplikácie prípravkov, ktoré ju obsahujú. Odroda má tmavý pupok.

probstdorfer_logo
Návrat hore