Živočíšna výroba

Živočíšna výroba po menšej prestávke bola obnovená v roku 2011 kúpou 80 ks jalovičiek, ktoré sa stali základom chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Plemenná skladba základného stáda je tvorená prevažne plemenom charolais ale nájde sa aj slovenské strakaté a blonde ď aquitaine a ich krížence. Cieľom je vytvoriť čistokrvné stádo charolais a blonde ď aquitaine. V chove sa kombinuje prirodzená plemenitba s umelým pripúšťaním.

U jalovíc a plemena blonde ď aquitaine sa realizuje umelé pripúšťanie, na kravy sa používa plemenný býk charolais. Dobytok je celoročne ustajnený v maštaliach. Maštale boli rekonštruované a sú s voľným ustajneným na narastajúcej podstielke. Ku každej maštali patrí vonkajší výbeh s dostatočnou výmerou. Taký systém chovu síce kladie vyššie nároky na zabezpečenie krmív na celý rok ale odpadajú iné starosti. Krmovinovú základňu tvorí lúčne seno, lucernová senáž, kukuričná siláž a vo výkrme jadro ktoré sú zabezpečené výlučne z vlastnej výroby.

Čerstvým odvetvím je chov ošípaných. Koncom marca 2016 bolo nakúpených 6 ks plemenných prasničiek BU X L a plemenný kanec duroc. V auguste 2016 sa narodilo prvých 20 prasiatok.

SAN 8323
SAN 8322
SAN 8355
SAN 8336
SAN 8313
SAN 8347
SAN 8301
SAN 8353
SAN 8305
SAN 8360