Kontakty

Sídlo spoločnosti

MATEX, s.r.o.
Veškovce 1194
07901 Veľké Kapušany
GPS: LAT: 48.5628945952
LNG: 22.1015733528

IČO: 31675999
IČ DPH: SK2020506840
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0005 5095 2508

Zavolajte nám

+421 56 638 90 68

Pošlite nám správu

Administratíva, sídlo spoločnosti

Hospodársky dvor, Veškovce 1194

Konatelia

Ing. Ladislav Kováč

+421 56 62 86 260

Ľubomír Kapustník

Ing. Alexander Palágyi

+421 907 254 907

Manažér obchodných činností

Ing. Zsolt Földi

+421 905 563 944

Rastlinná výroba

Anna Turčíková

+421 918 993 233

Štefan Tirpák

+421 905 412 819

Živočíšna výroba

Hlavný mechanizátor

Ing. Štefan Varga

+421 917 158 333

Ing. Anton Ľoch

+421 907 628 402

Sklad, výroba, distribúcia osív

Andrea Kelöcsiová

Vedúca skladu

+421 907 953 080

Ing. Georg Richard Jencsö

Manažér kvality osiva

+421 56 638 90 70

Ekonómka

Ing. Iveta Palágyiová

+421 56 638 90 68

Mzdové odelenie a personalistika

Mgr. Anita Szakalová

+421 56 638 90 68

Pôda – nájmy a kúpa

Ing. Jarmila Szalayová

+421 56 628 62 60

Návrat hore