Kotakty

Sídlo spoločnosti

MATEX, s.r.o.
Veškovce 1194
07901 Veľké Kapušany
GPS: LAT: 48.5628945952
LNG: 22.1015733528

IČO: 31675999
IČ DPH: SK2020506840
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0005 5095 2508

Zavolajte nám

+421 56 638 9068

Pošlite nám správu

Administratíva, sídlo spoločnosti

Hospodársky dvor, Veškovce 1194

Konatelia

Ing. Ladislav Kováč

0905 139 911

Ľubomír Kapustník

0903 625 174

Výkonný riaditeľ

Ing. Alexander Palágyi

0907 254 907

Manažér obchodných činností

Ing. Zsolt Földi

0905 563 944

Rastlinná výroba

Anna Turčíková

0918 993 233

Tirpák Štefan

0905 412 819

Živočíšna výroba

Ing. Štefan Varga

0917 158 333

Sklad, výroba, distribúcia osív

Andrea Kelöcsiová

Vedúca skladu

0907 953 080

Diana Verbová

Laborantka

056 638 90 70

Ekonomika

Ing. Iveta Palágyiová

056 638 90 68

Mzdové odelenie a personalistika

Mgr. Anita Szakalová

056 638 90 68

Pôda – nájmy a kúpa

Ing. Jarmila Szalayová

056 628 62 60

Mgr. Helena Kováčová

0915 527 641

Návrat hore