Poradenstvo - fotogaléria

Bohatá ponuka od popredných šľachtiteľov príjemná atmosféra, vysoká účasť  pestovateľov, vždy aktuálne odborné prednášky. 

07.09.2022- deň poľa sóje fazuľovej

Tradične už 14. krát sa usporiadala prehliadka poľných pokusov sóje fazuľovej na 3,5 ha pokusnom poli v Maťovskom katastri, kde sme odprezentovali

                                                     34 odrôd sóje fazuľovej   

od našich partnerov: AXEREAL, CANDOR, GDM-DONMARIO, LIDEA, LIMAGRAIN,  PROBSTDORFER, RAPOOL, RWA, SEVITA a VP AGRO. V rámci prehliadky sme prezentovali aj osvedčené osivá sóje, ako aj novinky z nášho portfólia na rok 2023:

0- ES TRIBOR

00- ATACAMA, ANGELIKA, ES DIRECTOR, KITTY, RGT STUMPA

000- ABACA, TOURMALINE 

NOVINKY: SAKUSA a CREOLA

Prezentáciu obohatili prednášky Ing. P. Štranca, Ph.D a Ing. P. Mižíka na aktuálnu tému o tom, prečo sú dobré výnosy aj napriek suchu. Ing. J. Halás otvoril pôdny profil, ktorý sprevádzal nemalý záujem vzhľadom na extrémne suché leto a klimatické podmienky. Na záver vyše 150 záujemcov sme pozvali na ochutnávku miestnych špecialít.

Ďakujeme všetkým za účasť a záujem , tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Kolektív MATEX, s.r.o.

16.06.2022 -deň poľa repky ozimnej a pšenice ozimnej

Spoločnosť MATEX, s. r. o. tradične už 16. krát organizovala prehliadku poľných pokusov pšenice ozimnej a repky kapustovej ozimnej. Ide o jedno z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku spojené s odbornými prednáškami od prominentných hostí.

Prof. Ing. Ján Vašák CSc. – vo svojej prednáške „Ne jen o rěpce“ sa zaoberal aj s problematikou predaja tejto komodity.

Ing. Ladislav Černý PhD. – sa vo svojej prednáške venoval tematike „Adaptácia ozimných obilnín na extrémne podmienky so zvláštnym zameraním na sucho“.

Po odborných prednáškach sme na pokusných parcelách spoločnosti predstavili 

              82 odrôd  ozimných obilnín a 32 odrôd repky kapustovej ozimnej.

Našimi partnermi boli:

AXEREAL, BAYER, CANDOR, ELITMAG Kft., KWS SEMENA, LIDEA, LIMAGRAIN, LUCAGRA, PROBSTDORFER, RAPOOL, RWA, SELGEN, SAATBAU, SYNGENTA, VP AGRO.

Odprezentovali sme osivá pšeníc a repky kapustovej ozimnej z nášho portfólia v ponuke jeseň 2022:

Pšenice mäkké: AIRBUS, GENIUS, CH COMBIN, LORIEN, LUKULLUS, MV NÁDOR, RGT VIRIATO, SOSTHENE, SU ASTRAGON, TURANDOT; Novinky: RGT REFORM, SOFRU

Pšenice tvrdé: AURADUR, SAMBADUR, WINTERGOLD

Repky kapustové ozimné: CEDRIK, CORTEZ; Novinka: ES MAMBO

Po prehliadke za krásneho počasia a v príjemnej atmosfére čakal všetkých    farmársky obed s miestnymi špecialitami.

 

Ďakujeme všetkým za účasť, a tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

   

17. 9. 2021 - deň poľa sóje

13. ročník najväčšej slovenskej prehliadky sóje fazuľovej sa uskutočnil 17.9.2021 na poliach spoločnosti MATEX, s.r.o. v katastri obce Veľké Kapušany – Veškovce. Pred samotnou prehliadkou

40 odrôd sóje fazuľovej                               

od renomovaných šľachtiteľov z celého sveta si mohli prítomní poľnohospodári vypočuť odborné prednášky na tému :

„Aktuálne vyskytujúce sa problémy a otázky v pestovaní sóje fazuľovej v sezóne 2021“ v podaní Ing. P. Mižíka a Ing. P. Štranca PhD..

„Otvorenie pôdneho profilu, pôdna sonda” – Ing. J. Halas PhD.

V neposlednom rade sme predstavili nové portfólio sóje fazuľovej, ktoré naša spoločnosť ponúka v sezóne jar 2022. Na prednáškach a prehliadke sa zúčastnilo 150 pozvaných hostí.

Partnermi boli: Axereal, Candor, Euralis, Lucagra, Orbex, Probstdorfer, Rapool, RWA, Saatbau, Sevita, VP AGRO.

3. 9. 2020 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtiteľov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

10. 9. 2019 - deň poľa sóje

Už tradične 11. krát sme zorganizovali deň poľa sóje fazuľovej  v k. ú. Veľké Kapušany – Veškovce, kde sme odprezentovali spolu

39 odrôd sóje fazuľovej

od partnerov: Agromag, Agrosales, Bóly Zrt., Candor Trading, Caussade, Euralis, Green Point, Heliaseed, Oseva, Probstdorfer, Rapool, RWA, Saatbau, VP Agro vrátane nového  portfólia, ktoré ponúka naša spoločnosť v sezóne jar 2020.

“O špecifikách pestovania sóje fazuľovej v roku 2019” a  o “Aktuálnych otázkach z agrotechniky a pestovateľských činností v jesennom období”, spoločne prednášali naši stáli hostia  Ing. P. Štranc Ph.D a Ing. P. Mižík.

Prezentácia odrôd za príjemného počasia skončila farmárskym obedom spestreným s miestnymi špecialitami.

19. 6. 2019 - deň poľa obilnín a repky

15. krát sme mali možnosť stretnúť sa s vysokou odbornosťou v príjemnej atmosfére na pokusných poliach spoločnosti MATEX, s.r.o. cca 3,5 hektára v katastrálnom území Kapušianske Vojkovce. Prezentovali sme spolu

54 odrôd pšenice ozimnej a 36 odrôd repky ozimnej

od našich partnerov, vrátane našej  ponuky osív. Odborné prednášky sa orientovali na pestovateľskú technológiu v podaní:

Prof. Ing. Ján Vašák CSc. “Intenzívne pestovateľské technológie pestovania repky ozimnej aj v suchých podmienkach.”

Ing. Ladislav Černý Ph. D ” Technológia intenzívneho pestovania ozimných obilovín v suchých podmienkach.

Po prednáškach a prezentácií odrôd približne 200 pozvaných hostí čakali miestne špeciality farmárskeho obeda.

Partnermi boli: Bayer, Caussade Osivo, Finagro, GK Szeged, Marton Genetics, MAS SEED, Probstdorfer Saatzucht, Rapool Slovakia, Saatbau Slovensko, Selgen Slovakia, VP Agro Slovensko.

       

2018 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

15. 6. 2018 - deň poľa obilnín a repky

14. krát sme sa zišli spoločnosťou tradične organizovanom dni poľa vo Veškovciach, kde sme mali možnosť zúčastneným prezentovať spolu

23 odrôd repky ozimnej a 28 odrôd pšenice ozimnej

od našich partnerov: Bayer, Candor Trading, Caussade, Finagro, GK Szeged, Maisadour, Rapool, Saatbau, Selgen.

Prominentní hostia pripravili zaujímavé prednášky orientované na pestovanie repky a obilnín v suchom klimatickom období.

Prof. Ing. Ján Vašák CSc. z ČZU Praha  – “Odporúčanie pestovania repky ozimnej v suchých podmienkach.”

Ing. Ladislav Černý, Ph.D, z ČZU Praha – “Zmena technológie pestovania obilnín v suchom roku”.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D z Lexicon a. s. – ” Význam kvality osív v atypických poveternostných podmienkach”.

Ing. Peter Mižík z Agrofert a. s.  – “Aktuálne problémy v zaburinenosti ozimín.”

Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére za pekného počasia, za účasti 150 pozvaných osôb, počas farmárskeho obeda bola možnosť diskusie a výmeny skúsenosti.

14. 9. 2017 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

22. 6. 2017 - deň poľa repky

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

13. 9. 2016 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

23. 6. 2015 - deň poľa repky

1

Scroll to Top