Poradenstvo - fotogaléria

Bohatá ponuka od popredných šľachtiteľov  príjemná atmosféra , vysoká účasť  pestovateľov, vždy aktuálne odborné prednášky. 

17. 9. 2021 - deň poľa sóje

13. ročník najväčšej slovenskej prehliadky sóje fazuľovej sa uskutočnilo 17.9.2021 na poliach spoločnosti MATEX s. r. o. v . katastri Veľké Kapušany – Veškovce. Pred samotnou prehliadkou                                                             40 odrôd sóje fazuľovej                                 

od renomovaných šľachtiteľov z celého sveta si mohli prítomní poľnohospodári vypočuť odborné prednášky na tému :

„Aktuálne vyskytujúce sa problémy a otázky v pestovaní sóje fazuľovej v sezóne 2021“ v podaní Ing. P. Mižíka a Ing. P. Štranca PhD.

„Otvorenie pôdneho profilu, pôdna sonda„ – Ing. J. Halas PhD.

V neposlednom rade sme predstavili nové portfólio sóje fazuľovej , ktoré naša spoločnosť ponúka v sezóne jar 2022. Na prednáškach a prehliadke sa zúčastnilo 150 pozvaných hostí.

Partnermi boli : Axereal Slovakia, Candor, Euralis, Lucagra, Orbex, Probsdorfer,Rapool,RWA, Saatbau, Sevita, VP 

3. 9. 2017 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

10. 9. 2019 - deň poľa sóje

Už tradične 11. krát sme zorganizovali deň poľa sóje fazuľovej  v k. ú. Veľké Kapušany – Veškovce , kde sme odprezentovali spolu                                                                                                                                                          39 odrôd sóje fazuľovej                                                                od partnerov : Agromag, Agrosales, Bóly zrt. Candor Trading, Caussade, Euralis, Green Point, Heliaseed,Oseva, Probsdorfer, Rapool, RWA, Saatbau, VP Agro , vrátane nového  portfólia, ktoré ponúka naša spoločnosť v sezóne jar 2020 . ” O špecifikách pestovania sóje fazuľovej v roku 2019 ” a  o ” Aktuálnych otázkach z agrotechniky a pestovateľských činností v jesennom období ” spoločne prednášali naši stáli hostia  Ing. P. Štranc PhD a Ing. P. Mižík .        Prezentácia odrôd za príjemného počasia skončili farmárskym obedom  spestreným s miestnymi špecialitami. 

 

19. 6. 2019 - deň poľa obilnín a repky

15. krát sme mali možnosť stretnúť sa s vysokou odbornosťou v príjemnej atmosfére na pokusných poliach spoločnosti MATEX s. r. o. cca. 3,5 hektára v katastrálnom území Kapušianske Vojkovce. Prezentovali sme spolu

                                            54 odrôd pšenice ozimnej a 36 odrôd repky ozimnej

od našich partnerov, vrátane našej  ponuky osív . Odborné prednášky sa orientovali na pestovateľskú technológiu v podaní :

Prof. Ján Vašák CSc.” Intenzívne pestovateľské technológie pestovania repky ozimnej aj v suchých podmienkach.”

Ing. Ladislav Černý Ph. D. ” Technológia intenzívneho pestovania ozimných obilovín v suchých podmienkach.

Po prednáškach a prezentácií odrôd  približne 200 pozvaných hostí čakali miestne špeciality farmárskeho obeda. Partnermi boli : Bayer, Caussade Osivo, Finagro, GK Szeged, Marton Genetics, MAS SEED, Probsdorfer Saatzucht, Rapool Slovakia, Saatbau Slovensko, Selgen Slovakia, VP Agro Slovensko.

        

2018 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

15. 6. 2018 - deň poľa obilnín a repky

14. krát sme sa zišli spoločnosťou tradične organizovanom dni poľa vo Veškovciach kde sme mali možnosť zúčastneným prezentovať spolu  

                                       23 odrôd repky ozimnej a 28 odrôd pšenice ozimnej

od našich partnerov  : Bayer, Candor Trading, Caussade, Finagro, GK Szeged, Maisadour, Rapool, Saatbau, Selgen .

Prominentní hostia pripravili zaujímavé prednášky orientované na pestovanie repky a obilnín v suchom klimatickom období.

Prof. Ján Vašák CSc z ČZU Praha  – “Odporúčanie pestovania repky oz. v suchých podmienkach.”                                                                                                                                       Ing. Ladislav Černý, Ph.D , z ČZU Praha ” Zmena technológie pestovanie obilnín v suchom roku”.                                                                                                                                                       Ing. Přemysl Štranc Ph.D z Lexicon a. s. – ” Význam kvality osív v atypických poveternostných podmienkach”.                                                                                                                                         Ing. Peter Mižík z Agrofert a.s.  – “Aktuálne problémy v zaburinetosti ozimín .”                               Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére  za pekného počasia za účasti 150 pozvaných osôb, počas farmárskeho obeda bola možnosť diskusie a výmeny skúsenosti.

14. 9. 2017 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

22. 6. 2017 - deň poľa repky

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

13. 9. 2016 - deň poľa sóje

Všeobecný popis

Počet šľachtitelov a odrôd v pokusoch:

Hostia:

Témy ktorým sa venovali:

Počet účastnikov:

23. 6. 2015 - deň poľa repky

1

Scroll to Top