Živočíšna výroba

Živočíšna výroba po menšej prestávke bola obnovená v roku 2011 kúpou 80 ks jalovičiek, ktoré sa stali základom chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Plemenná skladba základného stáda je tvorená prevažne plemenom charolais ale nájde sa aj slovenské strakaté a blonde ď aquitaine a ich krížence. Cieľom je vytvoriť čistokrvné stádo charolais a blonde ď aquitaine. V chove sa kombinuje prirodzená plemenitba s umelým pripúšťaním.

Charolais
a blonde ď aquitaine

Pôvodom z Francúzka, najčastejšia chované plemeno. Obľúbené pre vlastnosti ako: Skorá zrelosť a rýchli rast , dobrý návrat krmiva a aklimatizácia do rôznych podmienok chovu, bohatá zásoba génov, stabilná dedičnosť, chudé mäso a málo tuku.

U jalovíc a plemena blonde ď aquitaine sa realizuje umelé pripúšťanie, na kravy sa používa plemenný býk charolais. Dobytok je celoročne ustajnený v maštaliach. Maštale boli rekonštruované a sú s voľným ustajneným na narastajúcej podstielke. Ku každej maštali patrí vonkajší výbeh s dostatočnou výmerou. Taký systém chovu síce kladie vyššie nároky na zabezpečenie krmív na celý rok ale odpadajú iné starosti. Krmovinovú základňu tvorí lúčne seno, lucernová senáž, kukuričná siláž a vo výkrme jadro ktoré sú zabezpečené výlučne z vlastnej výroby.

Plemeno Duroc

Plemeno Duroc v súčasnej dobe je jedným najrozšírenejším mäsovým plemenom. Chované sú na získanie mramorového mäsa, v ňom sú tukové vrstvy rovnomerne distribuované vo svalových tkanivách. Produktivita 100% závislá od potravy. Rezná hmotnosť dosiahne aj 250 kg.

Čerstvým odvetvím je chov ošípaných. Koncom marca 2016 bolo nakúpených 6 ks plemenných prasničiek BU X L a plemenný kanec duroc. V auguste 2016 sa narodilo prvých 20 prasiatok.

Návrat hore