Agrotechnika

Spoločnosť hospodári na 1800 ha poľnohospodárskej pôdy, v pomere 8,38 % TTP a 91,63 % orná pôda.

Z hľadiska pôdnej reakcie (pH) na všetkých typoch a druhoch našich obhospodárených plochách prevláda slabo kyslá až kyslá pôdna reakcia.

Čo sa týka druhu pôdy, z celkovej obhospodarovanej výmery 10,16 % tvorí ľahká pôda, až 71,7 % je stredne ťažkého druhu, a 18,16% – je ťažká pôda.

Od samotného začiatku využívame pôdoochranné technológie – hlboké kyprenie pôdy. Vykonáva sa každoročne na 50 % ornej pôdy, vždy po repku ozimnú a sóju. Následne za týmito plodinami sejeme obilniny, kde používame technologiu pramej sejby do strniska predplodiny. Tomuto prístupu máme prispôsobené aj strojové vybavenie.

Predsejbová príprava pôdy

BEDNAR SWIFTER SO 8000 F

Kompaktor s kombináciou ôsmich pracovných častí s 8 metrovým záberom vytvára drobnohrudkovú štruktúru pôdy po jednom prejazde, čím vzniká rovnomerne pripravené osivové ložisko.

BEDNAR Terraland TN 3000
Dlátový nesený pluh pre prípravu sejby do mulču.

Smykovanie

Vario-Köckerling 400
hydraulický osemradový kyprič

SULKY -DPX PRIMA
rozmetadlo priemyselných hnojív

Sejba

SPARTAN 607 HD

Šesťmetrová pneumatická sejačka, vybavená s dvoma plastovými zásobníkmi s objemom 2885 lirov na osivo aa granulátové a hnojivo.

Plnenie sejačky

GREAT PLAINS NTA 2000
Bezorebná sejačka

Postrek /ošetrenie plodín

Horsch Leeb 6 300 VN

Samochodný postrekovač je známy tým, že má jednu z najlepších ovládaní postrekovacieho ramena.

Horsch Leeb –    6 300 VN                 samochodný postrekovač

TECNOMA LASER 3000
Samochodný postrekovač

Plečkovanie sóje

Plečkovanie sóje

Žatva

Úrodu zbierame s vlastnými kombajmni. Máme jeden CLAAS kombajn, jeden MASSEY FERGUSON kombajn a tri kusy NEW HOLLAND. Zrno musí byť zrelé a dostatočne suché, pri vlhkom počasí a nedostatočmom vysušení plodín sa dosušujú v špecialnych sušičkách.

Güstrowe GTU 25
Veľkým pomocníkom je nový prekladací voz

NEW HOLLAND

CLAAS

NEW HOLLAND

Návrat hore