Vitajte na stránke spoločnosti MATEX s. r. o.

História spoločnosti MATEX, s. r. o. sa začala písať 1. marca 2000  s výmerou 570 ha  s prioritnou orientáciou na rastlinnú výrobu. Od správcu konkurznej podstaty sme získali do nájmu areál hospodárskeho dvora vo Veškovciach, neskôr sme ho odkúpili, a rozhodli sme sa ďalej rozvíjať tradíciu Semenárskeho štátneho majetku. Od samotného vzniku sa zaoberáme množením osivárskych plodín.

OSIVÁ

Všetko čo ponúkame je vypestované na našich poliach a pod vlastným dohľadom. Do osevného plánu sú zaradené obilniny, repka olejová, sója fazuľová, hrach siaty a horčica biela. V súčasnosti hospodárime už na výmere 1850 ha v jedenástich katastroch a vybudovali sme technologickú základňu výroby osív na špičkovej úrovni. V prípade záujmu o naše technologické postupy Vám radi odovzdáme vyše 20 ročné skúsenosti 

v rámci našej poradenskej činnosti  

 – osobne – ročne dvakrát  na tradične usporiadaných dňoch poľa  – v júni  pšenice ozimnej 

                                                                                                                         a kapustovej  repky ozimnej   

                                                                                                                        v septembri  sóje fazuľovej

– cez naše dostupné kontakty.

Živočíšna výroba bola obnovená po menšej prestávke v roku 2011 kúpou 80 ks jalovičiek, ktoré sa stali základom chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka. Plemenná skladba základného stáda je tvorená  plemenom 

– Charolais 

-Blonde d´ aquitaine 

-Slovenské strakaté

toho času 205 ks.

Koncom marca 2016 bolo nakúpených 6 ks plemenných prasničiek BU XL a plemenný kanec Duroc . V auguste 2016 sa narodilo prvých 20 ks. 

Ako najúspešnejším manažmentom v poľnohospodárstve – TOP AGRO Slovensko- v kategórií znevýhodnenej oblasti spoločnosť bola ocenená 1. miestom v rokoch 2011, 2017 a 2020.

Televízne reportáže

                                                         21.07.2023

12.08.2023

Napísali o nás

TOP Agro 2017

Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie najvýznamnejšej súťaže manažmentov v slovenskom agropotravinárskom komplexe organizované Klubom poľnohospodárskych novinárov pri Slovenskom syndikáte novinárov pod záštitou MPaRV SR, Top-Agro Slovensko 2017. Toto prestížne ocenenie sa udeľuje od roku 1995, tohtoročná súťaž ako každoročne upriamila pozornosť na nadštandardné výkony. Top-Agro predstavuje každý rok skupinu najlepších poľnohospodárskych podnikov „Tí najlepší si vedia poradiť aj v ťažkých situáciách,“ hovorí Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov. Ekonomické výsledky poľnohospodárskych subjektov sa vyhodnocujú na základe Informačných listov, kde poľnohospodár potvrdí súhlas so spracovaním výsledkov alebo prihláškou. Pri hodnotení poľnohospodárskych podnikov sa použijú ukazovatele, ktoré vyjadrujú určitú komplexnosť.

 Výsledky v celkovom poradí podnikov zoradili našu spoločnosť na 7. miesto a v kategórií obchodných spoločnosti v znevýhodnených oblastiach sme získali (druhý krát v histórií spoločnosti) 1. cenu. Ocenenie prevzal jeden z konateľov spoločnosti Ing. Ladislav Kováč v Hoteli Senec v Senci

TOP Agro Slovensko 2011

Na základe konkrétnych výsledkov dosiahnutých za rok 2011 vyhodnotil Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva podniky, ktoré sa prihlásili do 17. ročníka súťaže Top Agro Slovensko.

Prihlásených bolo 1 116 podnikov, z toho 684 právnických a 432 fyzických osôb. Podniky boli vyhodnotené metodológiou, odsúhlasenou Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, zohľadnili sa aj pripomienky SPPK a UniCredit Bank Slovakia. Metóda špecifikuje integrovaný ukazovateľ, zahŕňajúci tri parciálne ukazovatele:

  • rentabilitu celkového kapitálu (RCK)
  • nákladovosť tržieb (NT)
  • produktivitu práce z pridanej hodnoty (PP)

Pri hodnotení sa zohľadnili okrem základných aj ďalšie ukazovatele – tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby, stavy hospodárskych zvierat a sociálny aspekt, t.j. počet zamestnancov v podnikoch. Taktiež bol zohľadnený prínos právnej formy na celkových výsledkoch odvetvia. Podniky mohli získať maximálne 300 bodov integrovaného ukazovateľa a podľa toho sa určilo ich poradie v stovke. Boli roztriedené do viacerých skupín podľa právnej formy (poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, samostatne hospodáriaci roľníci, poľnohospodárske služby) a prírodných podmienok (produkčné a znevýhodnené oblasti).

Spoločnosť zaradená do kategórie Obchodných spoločnosti, podľa prírodných podmienok za znevýhodnené oblasti, získala absolútne 1. miesto prvý krát v histórií spoločnosti.

Tieto výsledky celkovo zaradili našu spoločnosť na 10- 11 miesto .

Zo Zemplínskeho denníka - 2011

Návrat hore