Cenník osív pšenice ozimnej pre rok 2022

Pšenica tvrdá

Odroda Generácia Morenie Cena €/t
AURADUR C1 Redigo Pro + Lexin
or
Kinto Duo + Lexin
615,-
SAMBADUR C1 625,-
WINTERGOLD C1 625,-
WINTERGOLD C1 600,-

Pšenica mäkká - osinatá

Odroda Kvalita Generácia Morenie Cena €/t
AIRBUS E C1 Redigo Pro + Lexin
or
Kinto Duo + Lexin
425,-
CH COMBIN E C1 425,-
LUKULLUS E C2 400,-
PANNONIKUS* E C1 400,-
MV NÁDOR A C2 415,-
VIRIATO A C1 425,-
LORIEN B C1 415,-
SU ASTRAGON C C1 415,-

Pšenica mäkká - bezosinatá

Odroda Kvalita Generácia Morenie Cena €/t
GENIUS E C1 Redigo Pro + Lexin
alebo
Kinto Duo + Lexin
415,-
BUTTERFLY* E C1 400,-
SOSTHENE A C1 415,-
ANDREJKA A C1 415,-
RGT REBELL* A C1 400,-
TURANDOT A C1 415,-

* Prolonogované z roku 2020

Alternatívne morenie:

I.  Celest Trio Formula M + Lexin  + 25 €/t
 II. RedigoPro + Baktomix + 135 €/t
 III.  Lamardor 400 FS + Difend 30 FS + Lexin       + 20 €/t

Všetky ceny osív sú uvedené bez DPH. V cene osív je zahrnutá aj doprava na skald objednávateľa. Balenie všetkých osív podľa požiadavky a to buď vrecia 50 kg, Big-Bag 500 kg alebo Big-Bag 1000 kg.

 Objednávky zasielajte e-mailom na               [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
 Kontakt    Ing. Ladislav Kováč                     0905 13 99 11
  Ing. Palágyi Alexander  0907 254 907
  Ing.  Földi Zsolt 0905 56 39 44

Viac informácií nájdete na našej webstránke:          www.agromatex.sk

Scroll to Top