Sója fazuľová

Odroda Vegetačná
doba
Morenie Stupeň
množenia
Cena €/t Odporúčaný
výsevok na1 ha
ABACA (novinka) 000 Maxim XL + Lexin
+ Nitrifikačné baktérie podľa výberu
C1 1 620,- 145 kg/ha
TOURMALINE 000 C1 1 580,- 120 kg/ha
RGT STUMPA +00 C1 1 580,- 140 kg/ha
ATACAMA** 00 C1 1 620,- 145 kg/ha
KITTY (novinka) 00 C1 1 620,- 140 kg/ha
ES DIRECTOR 00 C1 1 620,- 120 kg/ha
ANGELICA 00 C1 1 580,- 145 kg/ha
ES TRIBOR 0 C1 1 580,- 125 kg/ha

** POZOR, ATACAMA! Odroda je citlivá na účinnú látku metribuzin (napr. Plateen, Sencor, Mistral, Metriphar).

Jačmeň jarný

Odroda Morenie Stupeň množenia Cena €/t
OVERTURE Redigo Pro + Lexin C1 490,-

Hrach siaty jarný

Odroda Morenie Stupeň množenia Cena €/t
ESO Maxim XL + Lexin + Nitrazon humi C1 490,-
AVATAR C1 690,-

 

Množstvo odporúčaného výsevku na 1 ha predstavuje 650 000 (šesťstopäťdesiattisíc) klíčivých semien.

Morenie zahrnuté v cene osiva:

Fungicídne moridlo:                                                                            Maxim XL 1,0 l/t;

Podpora klíčenia a zakoreňovania:                                                      LEXIN – 0,32 l/t; 

Inokulácia osiva 1. alternatívaHiCoat Super – 2,84 l/t;
  2. alterantíva LIQUIFiX 120 – 4 l/t;
  3. alterantívaRIZOSOIA – 1 l/t;

Alternatívne morenie na základe písomnej objednávky.

Služby poskytované spoločnosťou:

Morenie Vášho farmárskeho osiva, vrátane dopravy

     – Maxim XL + Lexin , Nitrifikačné baktérie podľa výberu            290,- €/t

Čistenie na osivársku čistotu                                                               35,- €/t

Inokulácia priamo do sejačky, baktérie HiStick                                  22,- €/ bal/ ha          

Všetky ceny osív sú uvedené bez DPH. Dodávka osív je na sklad objednávateľa. Balenie všetkých osív podľa požiadavky, a to buď vrecia 50 kg, Big-Bag 500 kg alebo Big-Bag 1000 kg.

Platobné podmienky a formu úhrady (finančne alebo tovarom) si dohodnite osobne, mailom alebo telefonicky:

 Ing. Ladislav Kováč  0905 139 911 [email protected]
 Ing. Alexander Palágyi  0907 254 907 [email protected]
 Ing. Zsolt Földi  0905 563 944      [email protected]

Objednávky akceptujeme len písomne, e-mailom.

Matex 056 63 89 068 [email protected]
 056 62 86 260[email protected]
 Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.agromatex.sk

Ďakujem za Váš záujem,

                                                                                                             Ing. Ladislav Kováč, konateľ

Scroll to Top