Sóje

AXIOMA

  • Najstabilnejšia, nižšieho vzrastu.
  • Stredne rýchly až rýchly počiatočný stav.
  • Skoršie až stredne skoré dozrievanie.
  • Veľmi nízka až nižšia náchylnosť k poliehaniu.
  • Nižšia náchylnosť k peronospóre.
  • Nižšia až stredne vysoká náchylnosť k bakterióze.
  • Veľmi nízka až nižšia HTZ.
  • Stredne vysoký obsah bielkovín. 
  • Stredne vysoký až vyšší obsah oleja.
  • Registrovaná v roku 2022.

Táto extrémne rýchlo rastúca odroda sa vyznačuje kompaktným rastom a veľmi nízkou náchylnosťou k škvrnitosti semien. Z hľadiska dozrievania je to neskoršia 000 – sója. Spomedzi skorých odrôd je AXIOMA najmenej náchylná na poliehanie a v súčasnosti sa považuje za najstabilnejšiu odrodu v tejto zrelosti skupine. Ako odroda s bledým pupkom a vysokým obsahom bielkovín je AXIOMA vhodná pre širokú škálu odberateľov sóje.

probstdorfer_logo
Návrat hore