Pšenica tvrdá ozimná

Wintergold

Obilniny Wintergold osinatý klas vylepšená odolnosť proti fuzáriam vynikajúca zimuvzdornosť a suchovzdornosť stabilné a vysoké výnosy Je stredne vysoká  a veľmi úrodná odroda s osinatým klasom. Pri dobre vyvinutých porastoch je použitie morforegulátora potrebné. Má vynikajúcu zimuvdornosť a suchovzdornosť a veľmi dobrú kvalitu. Klasenie je skoré, dozrievanie je stredne skoré. Poliehanie je stredné, odnožovanie je dobre. Sklovitosť, číslo poklesu …

Wintergold Read More »

Sambadur

Obilniny Sambadur tmavé osinky na klase dobrá odolnosť voči poliehaniu výborné kvalitatívne vlastnosti (sklovitosť, žltý pigment) Sambadur je stredne skorá odroda pšenice. Porast je nižšieho vzrastu s tmavými osinkami na klase. Dosahuje vyššie hodnoty zimuvzdornosti ako odroda Wintergold a kavalitatívne je podobný odrode Lupidur. Tak ako všetky tvrdé pšenice aj Sambadur má nižšiu odolnosť voči …

Sambadur Read More »

Auradur​

Obilniny Auradur stredné skorá odroda tvrdej pšenice, ktorá sa vyznačuje tmavými ostinkami, potrebná morforegulácia na skrátenie a spevnenie stebla, sklovitosť zŕn oproti štandarným odrodám AURADUR svojou úrodnosťou, ale najmä výbornými kvalitatívnymi vlastnosťami je jednou z najpestovanejších odrôd v Rakúsku. Vďačí tomu optimálnej kombinácii svojej úrodovosti, stability výnosov, dobrej odolnosti voči poliehaniu a vynikajúcim kvalitatívnym vlastnostiam, predovšetkým pádovému číslu, sklovitosti, viskozite a žltému pigmentu. Vysoký …

Auradur​ Read More »

Scroll to Top