Repky

Cortes

  • stredne skorá líniová odroda
  • kvitnutie veľmi skoré, dlhá doba kvitnutia
  • nízke až stredné rastliny
  • výborná odolnosť voči poliehaniu 
  • odolná až stredne odolná proti  významným hubovým chorobám
  • vhodná pre pestovanie do všetkých oblastí

Ako jediná v ponuke je výkonná a nízka odroda s veľmi skorým kvitnutím, ktorá obohatí kolekciu repiek s kratšou vegetačnou dobou. V priebehu registračných skúšok predviedla okrem vysokého výnosu semena a oleja, aj vyššiu úroveň ďalších hospodárskych vlastností. Čo sa týka kvalitatívnych ukazovateľov – stredne vysoký obsah oleja 46,7%, obsah glukosinolátov 12,85 mmol/g semena a obsah N-látok 21,2% v sušine semena.

CORTES patrí medzi dobre vetviace odrody s vysokým stupňom odolnosti voči poliehaniu – trojročné hodnotenie známkou 8,4 bodov znamená „odolná voči poliehaniu“ (bodová stupnica 9-1). Rovnako tak aj jej zdravotný stav je hodnotený veľmi pozitívne, úroveň odolnosti voči fómovej suchej hnilobe a sklerotíniovej hnilobe v bodovom hodnotení prevyšuje zdravotný stav kontrolných odrôd (Labrador*, Ladoga*a Chagall*). Za zdôraznenie stojí jej odolnosť voči fómovej hnilobe vzhľadom na jej kratšiu vegetačnú dobu, preto že skoršie materiály sú vždy napádané hubovými patogénmi podstatne skôr. Z toho dôvodu môžeme považovať trojročné hodnotenie odolnosti voči fóme na úrovni 6,0 bodov za veľkú prednosť tohto materiálu. V odolnosti voči ďalším hubovým chorobám, tj. pleseň šedá a čerň vykazuje Cortes vysokú a strednú odolnosť. Priaznivá je vyššia hmotnosť tisíc semien, pohybuje sa od 5,8 g do 6,3 g podľa ročníka. Vyššia HTS , rýchlejší jesenný vývoj a výborne vyvinutá ružica je zárukou dobre zapojeného a dobre pripraveného porastu na zimné obdobie.

selgen
DSC03623
Návrat hore