Rapool

CH Combin

Obilniny CH Combin pekárenská kvalita “E” skorá ostitnatá odroda nízkeho vzrastu vysoká odlonosť voči poliehaniu Dobrá zimuvzdornosť Výborná tolerancia suchších podmienok CH COMBIN je ostinatá odroda so skorým klasením i dozrievaním. Má rýchly jarný vývin, silne odnožuje a vytvára porast s vysokým počtom klasov na jednotku plochy. Je nízkeho vzrastu s vysokou odolnosťou voči poliehaniu. […]

CH Combin Read More »

SU Astragon

Obilniny SU Astragon veľmi skorá ostinatá odroda pšenice kŕmnej “C”, vhodná na sejbu po obilnine aj v neskorších termínoch, výborný zdravotný stav s vysokou odolnosťou proti septorióze a hrdziam, vysoká objemová hmotnosť, vysoká odnožovacia schopnosť a odolnosť proti poliehaniu. SU ASTRAGON je veľmi tolerantná tak na termín sejby, ako aj na rôzne typy a druhy pôdy. Vyznačuje sa veľmi

SU Astragon Read More »

Genius

Obilniny Genius bezosinatá odroda najvyššej pekárskej kvality E+ mimoriadna tolerancia sucha a stabilita úrody plasticita na rôzne podmienky pestovania GENIUS je stredne skorá odroda. Má dobrú imuvzdornosť a mrazuvzdornosť a tvorí stredne vysoký porast s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. GENIUS má veľmi dobrý zdravotný stav, s dobrou rezistenciou voči všetkým dôležitým chorobám pšenice. Slabšiu odolnosť

Genius Read More »

Johnson

Obilniny Johnson stredne neskorá odroda vyslovene kŕmna odroda nízkeho vzrastu veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu tolerantný  ku skorším a neskorším termínom sejby Johnson odroda nemá vyhradené nároky na podmienky pestovania. Je tolerantný ku skorým a neskorším termínom sejby. Johnson zvláda taktiež pestovanie v extenzívnych podmienkach, pričom špičkové úrody dosahujú aj pri nižšej úrovni hnojenia. Vďaka

Johnson Read More »

Návrat hore