Obilniny

SU Astragon

  • veľmi skorá ostinatá odroda pšenice kŕmnej “C”,
  • vhodná na sejbu po obilnine aj v neskorších termínoch,
  • výborný zdravotný stav s vysokou odolnosťou proti septorióze a hrdziam,
  • vysoká objemová hmotnosť,
  • vysoká odnožovacia schopnosť a odolnosť proti poliehaniu.

SU ASTRAGON je veľmi tolerantná tak na termín sejby, ako aj na rôzne typy a druhy pôdy. Vyznačuje sa veľmi dobrou odnožovacou schopnosťou, ktorá sa prejaví aj v jarnom období. Kvalitatívny profil sa vyznačuje zaujímavými hodnotami parametrov pre keksíkové využitie.

Návrat hore