Obilniny

Airbus

  • vyznačuje sa “E” potravinárskou kvalitou s vysokou hodnotou deformačnej energie cestoviny (W),
  • veľmi skorá ostinatá odroda pšenice ozimnej s vysokým výnosom,
  • odolná voči listovým a klasovým chorobám,
  • vyžaduje morforeguláciu na skrátenie a spevnenie stebla,
  • pri skorej sejbe sa odporúča 3,8 mil. pri neskorších sejbách 4,0 – 4,5 mil. rastlín na 1 ha.

AIRBUS je skorá ostinatá odroda, ktorá dosahuje výborné výnosy vo všetkých oblastiach, vrátane suchých a teplých. Odroda je charakteristická strednou odnožovacou schopnosťou s optimálnym počtom produktívnych stebiel – 550 – 650 klasov/ m2. Na jar veľmi rýchlo regeneruje a prechádza do generatívnej fázy.

limagrain
Návrat hore