Obilniny

Genius

  • bezosinatá odroda najvyššej pekárskej kvality E+
  • mimoriadna tolerancia sucha a stabilita úrody
  • plasticita na rôzne podmienky pestovania

GENIUS je stredne skorá odroda. Má dobrú imuvzdornosť a mrazuvzdornosť a tvorí stredne vysoký porast s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. GENIUS má veľmi dobrý zdravotný stav, s dobrou rezistenciou voči všetkým dôležitým chorobám pšenice. Slabšiu odolnosť má len voči helmintosporióze a septorióze. Vďaka tomu je možné ju v osevnom postupe zaradiť i v slede pšenica – pšenica. GENIUS poskytuje úrody najvyššej pekárskej kvality. Vyniká stabilitou kvality aj v nepriaznivých podmienkach. Genius odporúčame pre sejbu v optimálnom i neskoršom termíne sejby. Je možné ho pestovať i v slede pšenica-pšenica, pestovanie po jačmeni neodporúčame. GENIUS je vhodný do všetkých pôdno-klimatických podmienok, veľmi dobre toleruje aj stres a poskytuje stabilné úrody najvyššej kvality. GENIUS vyniká pri vyššej intenzite pestovania, zároveň ale veľmi dobre zvláda i extenzívnejšie podmienky. Pre zachovanie vysokého obsahu bielkovín odporúčame kvalitatívne prihnojenie najmä pri vysokej intenzite pestovania.

Návrat hore