Obilniny

CH Combin

  • pekárenská kvalita “E”
  • skorá ostitnatá odroda nízkeho vzrastu
  • vysoká odlonosť voči poliehaniu
  • Dobrá zimuvzdornosť
  • Výborná tolerancia suchších podmienok

CH COMBIN je ostinatá odroda so skorým klasením i dozrievaním. Má rýchly jarný vývin, silne odnožuje a vytvára porast s vysokým počtom klasov na jednotku plochy. Je nízkeho vzrastu s vysokou odolnosťou voči poliehaniu. CH COMBIN má dobrý zdravotný stav , obzvlášť vyniká rezistenciou voči hrdziam. Má vysokú toleranciu stresových podmienok. Odroda má vysoký počet klasov na jednotku plochy a vysokú HTZ. Odroda CH COMBIN má rýchly vývin , preto ju odporúčame pre stredné až neskoršie termíny sejby. Vďaka nižšej produkcií slamy je vhodnou predplodinou pre repku. Vhodná i na pestovanie v oblastiach silne poškodzovaných divou zverou.

Návrat hore