Obilniny

Lukullus

  • vysoká pekárenská kvalita E (7-8)
  • super odolnosť proti poliehaniu
  • skorá úrodná kvalitatívna pšenica
  • vysoký obsah proteínov
Je vysokokvalitná osinatá stredne skorá potravinárska pšenica, pekárenská kvalita E (7-8). Popri vysokej kvalite dosahuje aj vysoké výnosy zrna. Zrno má vysoký obsah proteínov a kvalitného lepku. Počas skúšok odroda dosahovala vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť. Hodnoty Zelenyho testu má vysoké, vysoké a stabilné je aj číslo poklesu. Zrno má dobrú odolnosť proti prerastaniu pri vlhkom počasí. Pekárne oceňujú hlavne vysokú kvalitu pečiva. Rastliny majú priemernú výšku s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vymŕzaniu. Odolnosť proti chorobám, proti múčnatke, fuzáriám aj proti hrdzi pšeničnej je dobrá. Odroda je vhodná na pestovanie v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Pšenica dáva stabilné úrody aj v suchších podmienkach. Hnojenie dusíkom pre dosiahnutie dobrej potravinárskej kvality sa odporúča v dávke minimálne 110 kg N/ha. Odroda LUKULLUS je jedna z najpestovanejších odrôd pšenice ozimnej na Slovensku.
Scroll to Top